Правила за поведение

zaednoza.eu е институционална, непартийна платформа на Европейския парламент, която не е свързана с нито една политическа партия или идеология. Целта на комуникационната дейност е да насърчи демократичната ангажираност в Европейския съюз. Европейският парламент като институция не подкрепя нито една политическа партия, нито конкретен депутат.

С участието си в кампанията Вие се съгласявате, че няма да разпространявате съдържание или да организирате събития, които:

  • влизат в противоречие с основните ценности и свободи на ЕС (член 6 от Договора за Европейския съюз, Харта на основните права на ЕС);

  • дискриминират или обиждат хора във връзка с техния външен вид, раса, етнически произход, религия или убеждения, пол, култура или произход, увреждания, възраст или сексуална ориентация (съгласно член 10 от Договора за функционирането на ЕС);

  • популяризират конкретна политическа партия или конкретен кандидат;

  • подтикват към насилие и/или тормоз на други хора;

  • включват порнографски материали или съдържат линкове към порнографски материали или уебсайтове;

  • насърчават или улесняват извършването на незаконна дейност;

  • влизат в нарушение на приложимото законодателство или разпоредби.

Европейският парламент си запазва правото да изключва от комуникационната кампания всички участници, които нарушават горните условия.