Политика за поверителност на личните данни


1. Въведение


От 11 декември 2018 г. защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на Съюза се урежда от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.[1] Този регламент следва същите принципи и правила като установените в Общия регламент относно защитата на данните[2].

Предоставяме на Ваше разположение следната информация въз основа на членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Този уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове. Европейският парламент не носи отговорност за политиките или практиките за поверителност на уебсайтовете на трети страни.


2. Защо събираме, съхраняваме и обработваме Вашите данни и на какво правно основание?


Събираме и обработваме Вашите лични данни, за да поддържаме връзка с гражданите, които доброволно са изразили желанието си да бъдат информирани за ежедневната работа на Европейския парламент или да участват в нея.

Обработването на данните се основава също така на решение PE 636.718/BUR на Бюрото от 17/06/2019 г., отразено в протокола от заседанието (PV\1186432EN.docx), в което членовете на Европейския парламент „подчертават значението на поддържането и след изборите на създадената мрежа от частни и публични партньори; изразяват мнението, че информирането на гражданите относно Европейския парламент трябва да бъде текущо, а не да се полагат изолирани усилия веднъж на всеки пет години преди изборите“.

Личните Ви данни се обработват в съответствие с условията, описани в член 5, параграф 1, букви а) и г) от Регламент (ЕС) 2018/1725. Задачите, свързани с институционалната информационна и комуникационна кампания на Европейския парламент, са от обществен интерес и се основават на Стратегическата рамка за изпълнение на Генералния секретариат на Европейския парламент.

Европейският парламент ще обработва Вашите лични данни в рамките на необходимото за изпълнението на горепосочените задачи и само ако сте дали недвусмислено съгласие за обработването. Вашите лични данни ще бъдат обработвани само доколкото това е необходимо за постигане на целите, за които са предадени.


3. Кой отговаря за обработката на Вашите данни? (Администратор на лични данни)


Вашите данни се обработват под ръководството на Генерална дирекция за комуникация на Европейския парламент.

Длъжностното лице за защита на данните на Европейския парламент гарантира, че разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2018/1725 се прилагат в рамките на институцията.

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) действа като независим надзорен орган. ЕНОЗД гарантира, че всички институции и органи на ЕС зачитат правото на неприкосновеност на личния живот на хората при обработката на техните лични данни.


4. Какви лични данни събираме?


Събираме само информация, която ни е необходима, за да изпълним посочените при събирането цели, като Вие можете да актуализирате тази информация по всяко време.

Ще събираме информация от Вас по следните начини:

 • лично и/или по телефон / по имейл;

 • при Вашата регистрация на уебсайта ни.

По-долу е представена информацията, която с Ваше разрешение можем да събираме от Вас:

 • собствено и фамилно име;

 • данни за контакт (напр. електронен адрес, местопребиваване, телефонен номер и др.);

 • предпочитан език;

 • профилна снимка;

 • връзки в социалните медии като профил във Facebook, профил в Twitter...;

 • бъдещи комуникационни предпочитания, включително предпочитания за записване и области на интерес в една или повече подкатегории теми, по които решите да получавате повече информация (по избор);

 • Европейският парламент също така следи броя на ползвателите, привлечени от други ползватели, чрез платформата за статистически и отчетни цели;

 • Европейският парламент също така следи общия процент на отваряне на имейлите, изпратени за статистически и отчетни цели.

Моля, имайте предвид, че според становището на Европейския надзорен орган по защита на данните Вие може да бъдете обект на профилиране чрез събирането и обработването на горепосочените данни, за да получавате информация, свързана с Вашите интереси.


Бисквитки и съхраняване на място

Този уебсайт поставя бисквитки единствено с цел да направи възможни или да подобри определени функции или да подобри процеса на навигация за ползвателя. Европейският парламент използва дружеството AT Internet, за да събира анонимизирани данни единствено за статистически цели. Европейският парламент в никакъв случай не използва бисквитки за събиране, обработване, разпространение или записване на лични данни. Ползвателите могат лесно да променят настройките си за бисквитките след първоначалния си избор, като кликнат върху линка „Променете предпочитанията си за бисквитките“ в края на страницата.


Какво да направите, ако не искате да бъдат поставени бисквитки на Вашия компютър?

За някои хора идеята, че се съхранява информация на техния компютър или мобилно устройство, е свързана с навлизане в личното им пространство, особено когато тази информация се съхранява и използва от трета страна без тяхното знание. Ако предпочитате, възможно е да бъдат блокирани някои или всички бисквитки или дори да бъдат изтрити бисквитките, които вече са били поставени, но трябва да знаете, че може да се лишите от някои функции. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на Вашия браузър.

Някои оператори, които се явяват трети страни, са разработили програми за предотвратяване на събирането и използването на данни посредством техните модули.


Бисквитки на трети страни

Facebook, Twitter, YouTube, Google Map могат да поставят бисквитки за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистики за посещенията. Наличието, броят и статусът на бисквитките може да зависи от начина, по който използвате съответните платформи преди или по време на посещението си на уебсайта на Европейския парламент. Ако приемете тези бисквитки на трети страни, е възможно да получавате целеви реклами.

Трябва да проверите каква е политиката на съответните уебсайтове относно бисквитките на социалните мрежи, като кликнете върху съответните линкове. Можете също така по всяко време да актуализирате настройките си за този уебсайт, като кликнете върху линка „Променете предпочитанията си за бисквитките“ в края на страницата.


Какво представлява бисквитката?

Повечето уебсайтове, които посещавате, използват бисквитки, за да подобрят качеството на Вашия престой. Те позволяват на уебсайтовете да Ви „запомнят“ – или за времетраенето на Вашето посещение (чрез използване на „временна бисквитка“), или за повтарящи се посещения (като използват „постоянна бисквитка“).

Бисквитките могат да имат най-различни функции. Те Ви позволяват да навигирате ефективно между отделните интернет страници, като запазват Вашите предпочитания и като цяло подобряват качеството на Вашия престой на уебсайта. Бисквитките правят Вашето взаимодействие с уебсайта по-бързо и по-лесно. Ако даден уебсайт не използва бисквитки, той ще смята, че сте нов посетител всеки път, когато преминете към нова страница на уебсайта – например когато затворите дадено меню и преминете към друга страница, няма да запомни, че сте затворили менюто на предходната страница и ще покаже следващата страница с отвореното меню.

Някои уебсайтове също така използват бисквитки, за да могат да насочват своите рекламни или маркетингови съобщения въз основа например на Вашето местоположение и/или навици при използването на интернет.

Бисквитките могат да бъдат поставени от уебсайта, който посещавате („собствени бисквитки“), или от други уебсайтове, които предоставят съдържание на страницата, която разглеждате („бисквитки на трети страни“).


Какво съдържа бисквитката?

Бисквитката е обикновен текстов файл, който се съхранява на Вашия компютър или на Вашето мобилно устройство от сървъра на уебсайта. Впоследствие този сървър може да възстанови или да прочете съдържанието на съответната бисквитка. Бисквитките се управляват от Вашия браузър. Всяка бисквитка е уникална и съдържа определена анонимна информация, като например уникален идентификатор, име на сайта, цифри и букви. Тя позволява на уебсайта да запомни Вашите предпочитания при сърфиране в интернет.

Видове бисквитки


а) Собствени бисквитки

Собствените бисквитки се поставят от уебсайта, който посещавате, и могат да бъдат прочетени само от този уебсайт.

б) Бисквитки на трети страни

Бисквитките на трети страни се поставят и използват от организация, различна от собственика на уебсайта, който посещавате. Например, за да измери броя на своите посетители, даден уебсайт може да използва аналитично дружество на трета страна, което ще постави своя собствена бисквитка, за да извърши услугата. Уебсайтът, който посещавате, може също така да има вградено съдържание, например видеоклипове в YouTube или слайдшоута от Flickr. Тези уебсайтове може също да поставят свои собствени бисквитки. И най-важното – даден уебсайт може да използва рекламната мрежа на трета страна, за да предоставя целенасочена реклама. Европейският парламент не използва рекламни услуги.

в)    Временни бисквитки

Временните бисквитки не се поставят за постоянно, а само в рамките на даден престой в интернет и се изтриват от устройството на ползвателя при затварянето на браузъра.

г) Постоянни бисквитки

Постоянните бисквитки се съхраняват на Вашия компютър за определен период (обикновено една година или повече) и не се изтриват при затварянето на браузъра. Те се използват, когато трябва да знаем кой сте Вие в рамките на повече от един престой.

д) Флаш бисквитки

Много уебсайтове използват Adobe Flash Player, за да доставят видео материали и съдържание под формата на инфографики на своите ползватели. Adobe използва свои собствени бисквитки, които не може да се управляват чрез настройките на Вашия браузър. Те се използват от програмата Flash Player за същите цели, които изпълняват и другите бисквитки, т.е. да се запазват предпочитания или да се проследяват ползвателите.
Флаш бисквитките функционират по различен начин в сравнение с бисквитките във Вашия уеб браузър. Вместо да се използват специални бисквитки за конкретни функции, даден уебсайт е ограничен да съхранява всички данни, свързани със сайта, в една бисквитка. Вие можете да контролирате колко информация може да се съхранява в тази бисквитка, но не можете да избирате какъв вид информация може да се съхранява.


5. На кого се разкриват Вашите данни?


Единствено персоналът на Европейския парламент и на обработващия лични данни има достъп до Вашите данни. Европейският парламент не предава личните Ви данни на други страни, освен на тези получатели. Единствено в случай на одит или съдебни производства е възможно участието на Сметната палата, Съда на Европейския съюз или Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Европейският парламент не споделя лични данни с трети страни за директен маркетинг.

При някои обстоятелства гражданите ще могат доброволно да споделят информация с общността, като представят истории и отзиви или аудиовизуални материали. В тези случаи ще се взема допълнително съгласие. Това съгласие ще бъде валидно само за конкретното споделяне на уебсайта на история, отзив или аудио-визуален материал.


6. За какъв период от време се съхраняват Вашите данни?


Личните данни ще се съхраняват за целите, за които са събрани, докато субектите на данни не поискат тяхното заличаване или докато платформата „zaednoza.eu“ не бъде затворена. Освен това в началото на всеки законодателен мандат субектът на данни ще получава напомняне за данните, събрани от Парламента, и за възможността да подаде искане за достъп.


7. Как се съхраняват Вашите данни?


Европейският парламент е ангажиран с опазването на сигурността на личните Ви данни. Използваме различни технологии за защита и процедури, които помагат за защитата на личната Ви информация от неразрешен достъп, използване или разкриване.

Вашите лични данни се съхраняват на защитени сървъри с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. За целите на съхранението и поддържането личните данни могат да бъдат предавани на САЩ в съответствие с член 48 от Регламент (ЕС) 2018/1725.


8. Какви са Вашите права, когато обработваме Вашите лични данни?

Когато личните Ви данни се обработват от Европейския парламент (или от която и да е институция на ЕС), Вие имате право да знаете за това.

Имате право на достъп до информацията и на нейното коригиране без ненужно забавяне, ако тя е неточна или непълна.

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това оттегляне да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, което сте дали преди оттеглянето.

При определени условия имате право да поискате заличаването на личните Ви данни или ограничаването на тяхното използване.

Когато е приложимо, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, както и право на преносимост на данните. Ще разгледаме Вашето искане, ще вземем решение и ще Ви го съобщим без ненужно забавяне и при всяко положение в срок от един месец от получаването му. Този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако е необходимо.

Можете да поискате да съобщим, когато е възможно, за всички промени в личните Ви данни на други страни, на които са били разкрити Вашите данни. Също така имате право да не бъдете обект на автоматизирани решения (вземани единствено от машини), които Ви засягат, според определеното в законодателството.

Във всички случаи имате право да се обърнете към ЕНОЗД като надзорен орган.

Вашите права върху личните Ви данни са посочени в членове 17 – 24 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

За тази цел можете да се свържете с Отдела за интернет комуникации. Ако той не е в състояние да отговори на Вашето запитване, неговият персонал ще поиска техническа помощ от обработващия лични данни.

Ако имате опасения относно обработването на личните Ви данни чрез тази платформа, не се колебайте да се свържете с Генерална дирекция за комуникация относно обработването на тези данни или с длъжностното лице по защита на данните на Европейския парламент:

За контакти:

European Parliament
Directorate general for Communication
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
dataprotection@together.eu

Длъжностно лице по защита на данните на Европейския парламент
За връзка чрез електронната поща: Data-Protection@europarl.europa.eu


9. Право на обжалване

Жалби могат да бъдат изпращани по всяко време:

 • до Европейския надзорен орган по защита на данните.

За връзка чрез електронната поща: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.
[2] Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.