Tietosuoja


1. Johdanto


Yksilöiden suojelu unionin toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä on 11. joulukuuta 2018 lähtien perustunut 23. lokakuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725[1]. Asetuksessa noudatetaan samoja periaatteita ja sääntöjä kuin yleisessä tietosuoja-asetuksessa[2].

Annamme seuraavat tiedot yllä mainitun asetuksen 15 ja 16 artiklan perusteella.

Tällä sivustolla voi olla linkkejä muille sivustoille. Euroopan parlamentti ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietosuojaperiaatteista tai -käytännöistä.


2. Miksi ja minkä oikeusperustan nojalla keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja?


Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme pitää yhteyttä kansalaisiin, jotka ovat vapaaehtoisesti ilmaisseet haluavansa saada tietoa Euroopan parlamentin päivittäisestä työskentelystä tai osallistua siihen.

Lisäksi käsittely perustuu puhemiehistön päätökseen PE 636.718/BUR, sellaisena kuin se on kuvattu asiakirjassa PV\1186432FI.docx, jossa Euroopan parlamentin jäsenet ”korostivat, että myös vaalien jälkeen on tärkeää säilyttää perustettu yksityisten ja julkisten kumppanien verkosto; ilmaisivat kantanaan, että kansalaisille suunnatun tiedottamisen on oltava jatkuvaa eikä yksittäinen toimenpide, joka toteutetaan joka viides vuosi ennen vaaleja.”

Henkilötietoja käsitellään asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Euroopan parlamentin viralliseen tiedotus- ja viestintäkampanjaan liittyvät tehtävät ovat yleisen edun mukaisia ja perustuvat Euroopan parlamentin pääsihteeristön strategiseen täytäntöönpanokehykseen.

Euroopan parlamentti käsittelee henkilötietojasi niiltä osin kuin se on tarpeen edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi ja ainoastaan siinä tapauksessa, että olet yksiselitteisesti suostunut tietojesi käsittelyyn. Henkilötietojasi käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne on luovutettu.


3. Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä? (Rekisterinpitäjä)


Tietojesi käsittelystä on vastuussa Euroopan parlamentin viestinnän pääosasto.

Euroopan parlamentin tietosuojavastaava varmistaa, että parlamentissa sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1725 säännöksiä.

Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii riippumattomana valvontaviranomaisena. Tietosuojavaltuutettu varmistaa, että kaikki EU:n toimielimet ja elimet kunnioittavat henkilötietojen käsittelyssä ihmisten oikeutta yksityisyyteen.


4. Mitä henkilötietoja keräämme?


Keräämme ainoastaan tietoja, joita tarvitsemme tietojen keräyshetkellä ilmoitettuihin tarkoituksiin, ja voit päivittää tietojasi milloin tahansa.

Keräämme tietoja seuraavasti:

 • henkilökohtaisesti ja/tai puhelimitse/sähköpostitse

 • kun rekisteröidyt sivustollemme

Näitä tietoja saatamme kerätä luvallasi:

 • etu- ja sukunimi

 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, asuinpaikka, puhelinnumero tms.)

 • ensisijainen kieli

 • profiilikuva

 • linkit sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook-tili, Twitter-tili...

 • valinnat, jotka koskevat muun muassa ilmoitusten ja uutiskirjeiden tilaamista ja kiinnostuksen kohteita yhdellä tai useammalla aihealueella, joista haluat saada lisää tietoa (valinnainen)

 • Euroopan parlamentti seuraa tilasto- ja raportointitarkoituksissa myös muiden käyttäjien tämän alustan kautta rekrytoimien käyttäjien lukumäärää.

 • Euroopan parlamentti seuraa lisäksi tilasto- ja raportointitarkoituksissa lähetettyjen sähköpostiviestien avausastetta.

Huomioithan, että Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaan sinut voidaan profiloida yllä mainittujen tietojen perusteella, jotta voit saada meiltä parhaiten kiinnostuksen kohteitasi vastaavaa tietoa.


Evästeet ja paikallinen tallentaminen

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä ainoastaan tarjottujen toimintojen mahdollistamiseksi tai parantamiseksi sekä käyttäjän selauskokemuksen parantamiseksi. Euroopan parlamentti käyttää AT Internet -yhtiön palveluja kerätessään anonymisoituja tietoja ainoastaan tilastotarkoituksiin. Euroopan parlamentti ei milloinkaan käytä evästeitä henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn, jakamiseen tai tallentamiseen. Käyttäjät voivat helposti muuttaa alkuperäisiä evästeasetuksiaan napsauttamalla sivun alalaidassa olevaa linkkiä ”Muuta evästeasetuksia”.


Mitä teen, jos en halua, että koneelleni asennetaan evästeitä?

Jotkut kokevat tunkeilevaksi, että heidän tietokoneelleen tai mobiililaitteelleen varastoidaan tietoja, etenkin jos ulkopuoliset tahot tallentavat ja käyttävät näitä tietoja heidän tietämättään. Voit halutessasi estää kaikki evästeet tai osan niistä ja myös poistaa päätelaitteellesi jo asetetut evästeet, mutta jos teet näin, et välttämättä pysty hyödyntämään kaikkia toimintoja. Jos haluat torjua evästeet, sinun on muutettava selaimesi tietoturva-asetuksia.

Jotkut kolmannet osapuolet ovat kehittäneet välineitä, joiden moduulien avulla voidaan estää tietojen kerääminen ja käyttö.


Kolmannen osapuolen evästeet

Facebook, Twitter, YouTube ja Google Maps voivat käyttää evästeitä sisällön jakamiseen sosiaalisissa verkostoissa tai käyttäjätilastojen laadintaan. Näiden evästeiden käyttöön, lukumäärään ja tilaan voi vaikuttaa se, millä tavalla käytät kyseisiä alustoja ennen parlamentin verkkosivustolla käyntiä tai sen aikana. Jos hyväksyt nämä kolmannen osapuolen evästeet, saatat saada kohdennettuja mainoksia.

Kehotamme tutustumaan sosiaalisten verkostojen evästeiden hallintapolitiikkaan napsauttamalla niiden linkkejä. Voit myös milloin tahansa päivittää tätä sivustoa koskevat evästeasetuksesi napsauttamalla sivun alalaidassa olevaa linkkiä ”Muuta evästeasetuksia”.


Mikä on eväste?

Useimmat sivustot käyttävät evästeitä kävijöiden käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Niiden avulla sivusto ”muistaa” kävijän joko yhden sivustokäynnin ajan (”istuntoevästeen” avulla) tai useamman käynnin ajan (”pysyvän evästeen” avulla).

Evästeillä voi olla monia erilaisia tehtäviä. Niiden avulla voit navigoida sivujen välillä tehokkaasti. Sivusto muistaa asetuksesi, ja voit yleisemmin parantaa käyttökokemustasi tietyllä verkkosivustolla. Evästeet nopeuttavat ja helpottavat käyttäjän ja sivuston välistä vuorovaikutusta. Jos sivustolla ei käytetä evästeitä, se kohtelee sinua uutena kävijänä joka kerta, kun siirryt uudelle sivulle – esimerkiksi kun suljet sivustolla olevan valikon ja siirryt seuraavalle sivulle, sivusto ei muista valintaasi ja seuraavalla sivulla valikko on jälleen auki.

Joillakin sivustoilla evästeitä käytetään myös mainosten tai markkinointiviestien kohdentamiseen esimerkiksi käyttäjän sijaintipaikan ja/tai selauskäyttäytymisen perusteella.

Evästeet voivat olla sivuston itse asettamia (”ensimmäisen osapuolen evästeet”), tai niitä voivat asettaa muut sivustot, jotka tarjoavat sisältöä sivulle, jolla parhaillaan olet (”kolmannen osapuolen evästeet”).


Mitä eväste pitää sisällään?

Eväste on yksinkertainen tekstitiedosto, jonka jonkin verkkosivuston palvelin tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi. Tämän jälkeen palvelin pystyy hakemaan evästeen tai lukemaan sen sisällön. Evästeiden hallinnasta huolehtii selaimesi. Kukin eväste on yksilöllinen ja sisältää anonyymeja tietoja, kuten yksilöllisen tunnisteen, sivuston nimen, numeroita ja kirjaimia. Sen avulla sivusto muistaa selausasetuksesi.

Evästeiden tyypit


a) Ensimmäisen osapuolen evästeet

Ensimmäisen osapuolen evästeet asettaa verkkosivusto, jolla parhaillaan olet. Vain kyseinen sivusto pystyy lukemaan niitä.

b) Kolmannen osapuolen evästeet

Kolmannen osapuolen evästeet asettaa ja niitä käyttää eri taho kuin vierailemasi sivuston omistaja. Verkkosivusto voi esimerkiksi käyttää yleisömittaukseen analytiikkayrityksen palveluja. Tämä yritys käyttää palvelun toteuttamiseen omaa evästettään. Sivustolla, jolla käyt, voi myös olla upotettua sisältöä, esimerkiksi YouTube-videoita tai Flickr-diaesityksiä. Nämäkin sivustot voivat asettaa omia evästeitään. On myös hyvä tietää, että verkkosivusto saattaa käyttää kolmannen osapuolen mainosverkostoa kohdennettuun mainontaan. Euroopan parlamentti ei käytä mainospalveluja.

c) Istuntoevästeet

Istuntoevästeet tallennetaan väliaikaisesti selausistunnon ajaksi, ja ne poistetaan käyttäjän päätelaitteelta, kun selain suljetaan.

d) Pysyvät evästeet

Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneelle määrätyksi ajaksi (yleensä vuodeksi tai vielä pidemmäksi ajaksi), eikä niitä poisteta, kun selain suljetaan. Pysyviä evästeitä käytetään, kun halutaan tietää useamman kuin yhden selausistunnon ajan, kuka kävijä on.

e) Flash-evästeet

Monet verkkosivustot käyttävät Adobe Flash Player -sovellusta videoiden ja infografiikan näyttämiseen käyttäjille. Adobe käyttää omia evästeitään, joita ei voi hallita selaimen asetusten kautta. Flash Playerin evästeitä käytetään samoista syistä kuin muita evästeitä eli asetusten tallentamiseen tai käyttäjien seurantaan.
Flash-evästeet toimivat eri tavoin kuin verkkoselainten evästeet. Sen sijaan että eri käyttötarkoituksia varten olisi omat evästeet, verkkosivuston täytyy tallentaa kaikki sivustoa koskevat tiedot yhteen evästeeseen. Käyttäjä voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon tietoja evästeeseen voidaan tallentaa, mutta hän ei voi valita, minkä tyyppisiä tietoja eväste saa tallentaa.


5. Kenelle tietojasi luovutetaan?


Vain Euroopan parlamentin sekä tietojen käsittelijän henkilöstöllä on pääsy tietoihisi. Euroopan parlamentti ei välitä mitään tietoja muille kuin näille vastaanottajille. Vain kun on kyse tarkastus- tai oikeusmenettelyistä, tilintarkastustuomioistuin, unionin tuomioistuin ja Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voivat saada tietoja. Euroopan parlamentti ei jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten.

Kansalaisilla on myös joissakin tapauksissa mahdollisuus jakaa vapaaehtoisesti tietoja yhteisön kanssa toimittamalla tarinoita ja audiovisuaalista aineistoa. Näissä tapauksissa pyydetään vielä lisäsuostumusta. Suostumus koskee vain yhtä tiettyä tarinaa tai audiovisuaalista aineistoa, joka jaetaan verkkosivustolla.


6. Kuinka kauan tietoja säilytetään?


Henkilötietoja säilytetään sitä tarkoitusta varten, johon ne on kerätty, kunnes rekisteröity pyytää niiden poistamista tai yhdessä-alusta suljetaan. Lisäksi rekisteröity saa jokaisen vaalikauden alussa muistutuksen parlamentin keräämistä tiedoista ja hänelle tarjotaan mahdollisuutta esittää tiedonsaantipyyntö.


7. Miten tiedot tallennetaan?


Euroopan parlamentti on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot. Käytämme erilaisia suojaustekniikoita ja -menetelmiä tietojesi suojaamiseen luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai luovuttamiselta.

Henkilötiedot tallennetaan suojatuille palvelimille, joihin on rajoitettu pääsy ja jotka sijaitsevat valvotuissa tiloissa. Henkilötietoja voidaan siirtää säilyttämistä ja ylläpitoa varten Yhdysvaltoihin asetuksen (EU) 2018/1725 48 artiklan mukaisesti.


8. Mitä oikeuksia sinulla on, kun käsittelemme henkilötietojasi?

Sinulla on oikeus tietää, jos henkilötietojasi käsitellään Euroopan parlamentissa (tai missä tahansa muussa EU-toimielimessä).

Sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin ja pyytää niiden oikaisemista ilman kohtuutonta viivettä, mikäli tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman, että peruuttaminen vaikuttaa suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai niiden käytön rajoittamista.

Sinulla on tarvittaessa oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Käsittelemme pyyntösi ja ilmoitamme sinulle päätöksestämme ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella kuukaudella.

Voit pyytää, että ilmoitamme mahdollisuuksien mukaan henkilötietojesi muutoksista muille osapuolille, joille tietojasi on luovutettu. Sinulla on myös lakiin perustuva oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon (täysin koneiden tekemien päätösten) kohteeksi.

Sinulla on joka tapauksessa oikeus kääntyä valvontaviranomaisena toimivan Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi perustuvat asetuksen (EU) 2018/1725 17–24 artiklaan.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä verkkoviestintäyksikköön. Jos yksikkö ei pysty vastaamaan pyyntöösi, se pyytää tietojen käsittelijältä teknistä tukea.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä tällä alustalla, voit myös ottaa yhteyttä viestinnän pääosastoon tai Euroopan parlamentin tietosuojavastaavaan:

Yhteystiedot:

European Parliament
Directorate general for Communication
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
dataprotection@together.eu

Euroopan parlamentin tietosuojavastaava
Sähköposti: Data-Protection@europarl.europa.eu


9. Muutoksenhaku

Valitukset voi osoittaa

 • Euroopan tietosuojavaltuutetulle

Sähköposti: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23. lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta.
[2] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.