Kódex správania

spolocne.eu je nepolitickou inštitucionálnou platformou Európskeho parlamentu, ktorá je nezávislá od akejkoľvek politickej strany alebo ideológie. Hlavným cieľom je podporovať šírenie povedomia o možnostiach zapojenia sa do demokratického procesu v Európskej únii. Európsky parlament ako inštitúcia nepodporuje žiadnu konkrétnu politickú stranu alebo poslancov Európskeho parlamentu.

Svojou účasťou v tejto komunite sa zaväzujete, že nebude šíriť informácie alebo organizovať podujatia, ktoré by:

  • boli proti základným hodnotám EÚ (čl. 6 Zmluvy o EÚ a Charta základných práv EÚ),

  • diskriminovali alebo urážali osoby na základe ich vzhľadu, rasy, etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, pohlavia, kultúrneho pôvodu, hendikepu, veku alebo sexuálnej orientácie (čl. 10 Zmluvy o fungovaní EÚ),

  • propagujú konkrétnu politickú stranu alebo kandidáta,

  • podnecovali násilie voči osobám alebo obťažovanie,

  • boli pornografického charakteru alebo obsahovali odkazy na pornografický materiál či webové stránky,

  • podporovali alebo umožňovali ilegálne aktivity,

  • porušovali platnú legislatívu a nariadenia.

Európsky parlament si vyhradzuje právo vyradiť z iniciatívy všetkých, ktorí uvedené pravidlá porušujú.